DARMOWA DOSTAWA przy zamówieniach powyżej kwoty 500 zł
Profesjonalne kosmetyki Dr. Schrammek

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

I. Informacje ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego www.schrammek.com.pl jest firma New Generation Cosmetics sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach zwana dalej N.G.C. sp. z o.o. lub sklepem internetowym. N.G.C. sp. z o.o. jest oficjalnym i wyłącznym przedstawicielem na terenie Polski firmy Christine Schrammek Kosmetik GmbH&CoKG z siedzibą w Essen/Niemcy.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet i mieści się pod adresem: www.schrammek.com.pl
 3. Szczegółowy spis produktów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej sklepu. Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami.
 4. Zawartość witryny internetowej sklepu www.schrammek.com.pl stanowi ofertę handlową w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna zamawianych przedmiotów, zgodnie z informacją na ich temat znajdującą się w momencie zamówienia na witrynie sklepu.
 5. Sprzedający zastrzega, iż oferty przedstawione na stronie obowiązują do wyczerpania stanów magazynowych firmy N.G.C. sp. z o.o.
 6. Dowodem zakupu w sklepie internetowym www.schrammek.com.pl jest paragon fiskalny lub faktura VAT, która może być wystawiona na firmę lub na osobę fizyczną – w zależności od tego, jakie dane zostały wpisane przy składaniu zamówienia.
 7. Biuro Obsługi Klienta czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00
 8. Korzystanie ze sklepu www.schrammek.com.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

II. Składanie zamówienia i formy potwierdzenia

 1. Firma N.G.C. sp. z o.o. realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski – zamówienia z adresem wysyłki znajdującym się poza terytorium Polski nie będą realizowane.
 2. Zamówienia można składać poprzez:
  · formularz zamówieniowy (koszyk) w sklepie internetowym / 7 dni w tygodniu,
  · e-mailem na adres: info.schrammek@ngc21.pl / 7 dni w tygodniu,
  · telefonicznie pod nr +48 32 2068829 lub +48 722 000025 (pon.- pt. od 10:00 do 18:00)
 3. Do złożenia zamówienia niezbędne jest posiadanie własnego konta poczty elektronicznej oraz telefonu kontaktowego w celu potwierdzenia zamówienia. Płatność odbywa się za pośrednictwem systemu Pay Pal (zgodnie z regulaminem systemu).
 4. Klient zainteresowany ofertą sklepu po złożeniu zamówienia otrzymuje automatyczny e-mail potwierdzający złożenie zamówienia i potwierdzenie zapłaty w systemie Pay Pal. Po realizacji zamówienia (do 48 godzin w dni robocze) Klient otrzymuje od N.G.C. sp. z o.o. automatyczną informację o wysyłce pocztą kurierską towaru na podany w zamówieniu adres.
 5. Z chwilą potwierdzenia przez pracownika N.G.C. sp. z o.o. przyjęcia zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Kupującym a sklepem internetowym.
 6. W przypadku braku możliwości kontaktu ze względu na błędny numer telefonu i nieprawidłowy adres e-mail zamówienie zostanie może być anulowane w ciągu 3 dni od daty zakupu.
 7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia N.G.C. sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta po złożeniu przez niego zamówienia, a przed przyjęciem jego realizacji.
 8. W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów, po złożeniu zamówienia, a przed jego weryfikacją i przyjęciem do realizacji N.G.C. sp. z o.o. niezwłocznie zobowiązuje się do poinformowania o tym Klienta. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane, a ewentualna zapłata za zamówiony towar dokonana w systemie Pay Pal zwrócona Klientowi.
 9. Ceny towarów znajdujących się w sklepie www.schrammek.com.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
 10. N.G.C. sp. z o.o. wystawia faktury VAT. Aby otrzymać fakturę VAT należy poinformować o tym przy składaniu zamówienia i podać dane firmy.

III. Wysyłka i płatność

 1. Standardowy termin realizacji zamówienia wynosi 48 godzin w dni robocze od daty potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku możliwości dotrzymania w/w terminu Klient będzie informowany przez pracownika N.G.C. sp. z o.o. o fakcie związanym z wydłużeniem czasu realizacji zamówienia oraz o proponowanym terminie dostawy.
 2. W przypadku wyboru alternatywnego dla systemu Pay Pal przez Nabywcę formy płatności przelewem przed dostawą towaru, dostawa jest realizowana (towar zostaje wysłany) po wpłynięciu środków pieniężnych na konto sklepu, najpóźniej następnego dnia roboczego od daty wpływu płatności.
 3. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy Kurierskiej na wskazany w formularzu zamówienia adres dostawy.
 4. Koszt transportu towarów pokrywa Klient. Koszt ten każdorazowo ustalany jest przez pracownika N.G.C. sp. z o.o. i podawany jest na stronie www.schrammek.com.pl podczas składania zamówienia.
 5. Odbiór produktów dostarczonych przez firmę Kurierską musi zostać potwierdzony przez Klienta pisemnym pokwitowaniem. W chwili odbioru Klient zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.
 6. Podczas odbioru towaru Kupujący jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia czy opakowanie nie jest naruszone i czy jego stan nie budzi zastrzeżeń. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Kupujący powinien spisać z pracownikiem firmy kurierskiej protokół szkody, który będzie zawierał: datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków. Jeżeli uszkodzenie zostanie zauważone po odjeździe kuriera należy skontaktować się z firmą kurierską (telefon znajduje się na liście przewozowym) i zażądać ponownego przyjazdu kuriera w celu spisania protokołu. Jedynie poprawnie spisany protokół uszkodzenia umożliwi wymianę sprzętu na nowy lub uzyskanie odszkodowania. Protokół należy przesłać niezwłocznie do siedziby sklepu www.schrammek.com.pl .
 7. Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu uszkodzenia towaru.
 8. Akceptowane są następujące formy płatności:
  – system Pay Pal (zgodnie z regulaminem systemu)
  – wpłata na konto Firmy N.G.C. sp. z o.o. :
  Bank PKO BP SA O/I Katowice
  SWIFT/BIC: BPKOPLPW
  73 1020 2313 0000 3502 0368 1228

IV. Gwarancje, reklamacje, zwroty towarów

 1. Zakupione i dostarczone towary są fabrycznie nowe i objęte są gwarancją.
 2. Reklamacje należy zgłaszać bezpośrednio do siedziby firmy N.G.C. sp. z o.o. lub innego gwaranta marki.
 3. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny(Dz.U. Nr 22 poz.271 z 2000r z późniejszymi zmianami), Kupujący może zrezygnować (w drodze odstąpienia od umowy) z towaru zakupionego poza lokalem przedsiębiorstwa bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 4. Warunkiem niezbędnym zwrotu jest dostarczenie towaru wolnego od śladów użycia.
 5. Zwrotowi nie podlegają:
  · towary zamówione lub wyprodukowane specjalnie dla Klienta
 6. Zwracany towar należy zwrócić w takim stanie, w jakim został zakupiony, w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu wraz z kserokopią dowodu zakupu, instrukcją i gwarancją.
 7. W przypadku zwrotu towaru na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego zostanie przelana kwota równa wartości zakupionego towaru.
 8. Zwrotowi nie podlegają koszty odesłania towaru.
 9. Jeśli produkt był wysłany do klienta na koszt N.G.C. sp. z o.o. przy zwrocie towaru Klient pokrywa koszty transportu w obie strony.

V. Postanowienia końcowe

 1. Ceny oraz akcje promocyjne na stronach www.schrammek.com.pl nie są łączone oraz powiązane czasowo z cenami i akcjami promocyjnymi przeprowadzanymi na innych serwisach aukcyjnych.
 2. Wykorzystywane informacje dotyczące oferowanych towarów w www.schrammek.com.pl są danymi katalogowymi producentów. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych błędów lub zmian, które nie mogą być podstawą roszczeń.
 3. Wszystkie wymienione towary i nazwy są używane wyłącznie w celach indentyfikacyjnych i są zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Zakazuje się komercyjnego wykorzystywania publikowanych opisów produktów i ich zdjęć.
 4. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm.
 5. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 6. Składając zamówienie Klient akceptuje treść powyższego regulaminu i wyraża tym samym zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych(tj. Dz.U. Nr 101 poz.926 z 2002r z późniejszymi zmianami).
 7. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe do ich poprawiania oraz wniesienia zadania o zaprzestanie ich wykorzystywania.
 8. Wszelkie opinie, sugestie oraz zapytania dotyczące funkcjonowania sklepu prosimy kierować za pomocą formularza kontaktowego, listownie lub telefoniczne.
 9. Wszystkie kwestie sporne dotyczące umów kupna-sprzedaży załatwiane są w pierwszej kolejności polubownie.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 11. Wszystkie spory mogące wyniknąć z tytułu umowy sprzedaży w sklepie internetowym będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby firmy N.G.C. sp. z o.o.
 12. Treść Regulaminu może ulec zmianie. Każda zmiana Regulaminu wchodzi w życie w momencie opublikowania jej na stronach sklepu www.schrammek.com.pl .